I forbindelse med legging av rør for avfallssug anlegg må fjell fjernes ved pigging. Dette vil medføre støy. Arbeidene skal utføres mellom kl. 8 og 16 den 01. og 03. oktober og i 2-3 dager i uke 41. Vi beklager ulempene dette vil medføre for nabolaget.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke