En uforutsett høyspentledning i Tunveien krever mer spunt nordover langs vår tomt ved Tunveien.

For å belaste med mindre støy har vi valgt å spunte mindre intensivt. Det vil dermed fremover bli lengre tidsrom mellom støy fra spuntmaskinen, men tidspunktet for når spuntarbeid er ferdig kommer lenger frem i tid. Spunting er nå stipulert å være ferdig 9. oktober.

Vi beklager de ulempene som dette medfører for naboene.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke