Tunveien Eiendom AS skal bygge den nye gata Kåre B. Werners gate inn fra Tunveien vis a vis Benterud skole. Gata skal i første omgang benyttes av beboerne i Tunveien Rekkehus som Veidekke Eiendom bygger. Nå er infrastrukturen lagt i grunnen under gata slik at den er klar for asfaltering. Asfaltering av gata skal foretas 17.-19.9.2019. I perioder vil Tunveien bli benyttet for innkjøring av asfalt.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke