Vårt engasjement er begrenset av Kåre B. Werners gt. (KBW gt.) i syd, Tunveien i vest og fremtidig Bjarne Haugens gt i nord. Vi har ikke noe engasjement i disse veier/gater. Vår tilkomst til byggeplass er fra anleggsvei på egen tomt fra Allmenningen i øst.

 

Vi startet våre arbeider på byggeplass mandag 12.08.2019 og frem til 16.08.2019 foregikk tilrigging og tilkjøring av maskiner, inkl sikring mot Tunveien med barrierestein.

16.08.2019 startet arbeidet med å sikre vår byggegrop mot omkringliggende gater og veier med montering av spunt mot KBW gt. Dette arbeidet utføres av vår underentreprenør Håkanes Maskin AS.

 

Følgende informasjon ble lagt ut på  skarersydnabo.no, 16.08.2019 kl 09:00:

«

Nærmere info om de første grunnarbeidene på Tunkvartalet:

Det vil bli satt opp en skjermvegg mot Tunveien for å dempe støyen så mye som mulig, men vi slå ned spunt for at bl.a. ikke Tunveien skal rase ut i byggegropen.

Spuntarbeidet vil foregå fra mandag uke 34 til ca fredag uke 38, forhåpentligvis er vi ferdig noe før. Det mest støyende arbeidet vil foregå mellom kl 07:00 og 19:00.

Litt senere vil vårt pelearbeid starte (vi peler for å fundamentere kjeller og bygg for øvrig fast til grunn). Pelearbeidet vil gå over lengre tid, men vil være noe mindre støyende enn spuntarbeidet. Pelearbeidet vil foregå fra ca tirsdag uke 37 til ca ut uke 4 i 2020.

«

 

Vi startet med spunt mot KBW gt. Støyskjerm langs Tunveien ifb. spunt her er ikke montert, da denne leveransen er litt forsinket og igangsatt arbeid er i KBW gt.

Vi starter arbeidene kl 08:00 for å spare naboene for ubehag på morgenen og avslutter kl 18:00.

 

Vi har via USBL og kommunen mottatt klager fra naboer vedr. støy innenfor tidsrommet 07:00 og 19:00 og også støy tidligere på morgenen og senere på kvelden.

 

Vår UE forsikrer at vi ikke har forårsaket støy utenfor tidsrommet 07:00 til 19:00, oppstart av maskiner gjøres ikke før kl 07:00 og arbeidet avsluttet kl 18:00.

Vi gjør oppmerksom på at det foregår anleggsarbeid inntil vår byggeplass i sør og vest som ikke er Peab AS ansvar.

Når det gjelder støy vedr. spuntarbeid innenfor oppgitt tidsrom har vi foretatt noen uautoriserte støymålinger som indikerer at vi ligger over tillatt nivå.

Støyen er periodisk med intervaller på noen minutter inntil 10 min varighet. Deretter er det opphør fra noen minutter til en time.

 

Som følge av dette valgte vi forrige uke å avslutte videre spuntarbeid inntil støyskjerm er på plass.

Denne blir montert i uke 36 og spuntarbeidene vil da starte opp igjen som beskrevet ovenfor og pågå t.o.m. uke 38.

Vi håper dette tiltaket reduserer ubehaget for naboene, og skulle gjerne unngått dette arbeidet helt.

Det finnes dessverre ikke noen annen metode for å sikre Tunveien og KBW gt. mot vår byggegrop, og heller ikke noen mindre støyende metode for montering.

Vi vil imidlertid forsøke å holde intervallene med støy så korte som mulig.

Vi vil også ha en funksjonær på byggeplass kl 06:00 for å sikre at maskiner ikke startes før kl 07:00.

Når det gjelder eventuelle skader på omkringliggende bygninger er spuntarbeidet en del av forebyggende tiltak ift. dette.  Støyskjermen vil også begrense spredning av eventuelt støv fra vår byggegrop.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke