Nærmere info om de første grunnarbeidene på Tunkvartalet.

Det vil bli satt opp en skjermvegg mot Tunveien for å dempe støyen noe, men vi slå ned spunt for at bl.a. ikke Tunveien skal rase ut i byggegropen.

Spuntarbeidet vil foregå fra mandag uke 34 til ca fredag uke 38, forhåpentligvis er vi ferdig noe før. Det mest støyende arbeidet vil foregå mellom kl 07:00 og 19:00.

Litt senere vil vårt pelearbeid starte (vi peler for å fundamentere kjeller og bygg for øvrig fast til grunn). Pelearbeidet vil gå over lengre tid, men vil være noe mindre støyende enn spuntarbeidet. Pelearbeidet vil foregå fra ca tirsdag uke 37 til ca ut uke 4 i 2020.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke