Varsler med dette om gravearbeider og uttransport av masser fra byggegropa lørdag 6 juli.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke