Onsdag 3.juli vil det i 2 perioder ila dagen bli stående lastebil med blåseaggregat (levering av løs Leca) i Bergerveien inntil byggegropa.

Lastebilen vil helt eller delvis sperre veien for annen biltrafikk, men kan flyttes raskt i krisesituasjon.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke