Det vil pågå noe arbeider etter kl. 19.00 ved felt C2 uke 25.
Arbeider er ikke kategorisert som støyende arbeider og vi begrenser dem til et minimum.

Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke