Hei,

Det vil pågå anleggsarbeider lørdag 01.06 og 08.06 ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Arbeidene er lavtstøyende og er ikke kategorisert under støyende byggeaktivitet som krever tillatelse fra kommune.

Arbeider er begrenset til tidsrommet 07.00 til 19.00.

Seby AS

Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke