Det blir oppstart råbygg for hus E mandag 8.april. Arbeidene vil pågå mandag-fredag kl 07-19

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke