Hei,

Felt C2, Tunveien Skårer Syd skal grave i Tunveien for tilkobling på fjernvarmestrekk. Arbeidene utføres fra 26. mars til 29. mars iht. godkjent gravesøknad. Asfaltering av oppgravet område utføres etter 29. mars. Tunveien holdes åpen i graveperioden.

Under følger arbeidsvarslingsplan, gravesøknad, kartutsnitt av graveområde og skiltplan til info.

Mvh.

Seby AS

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke