Hei,

Minner om planlagt nattarbeid uke 12, Tunveien Skårer Syd.
Arbeider starter mandag kveld, så første natt med arbeider blir natt til tirsdag.
Arbeidene er planlagt utført frem til natt til lørdag, men meg god drift og lite opphold kan det hende arbeidene ferdigstilles natt til fredag.

Seby beklager ulempene de planlagte nattarbeider medfører nabolaget.

Under følger link til naboinformasjon, påminnelse om planlagt nattarbeid som legges i postkasser i dag.

Naboinformasjon Påminnelse Tunveien Skårer Syd

Mvh.
Seby AS

Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke