På den ene byggeplasskrana skal kranarmen forlenges, og arbeidene med dette utføres på byggeplassen lørdag 16 mars.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke