Hei,

Uke 12, 2019 blir første byggetrinn ved prosjekt Tunveien Skårer Syd montert i form av boligmoduler.
Moduler er produsert i Estland og blir fraktet med skip til Oslo kai. Derfra blir de fraktet på bil til byggeplass.
Grunnet modulenes bredde er det ikke tillatt frakt til byggeplass på dagtid. Frakten må foregå natt med politieskorte mellom kl. 22.00 og 07.00 til byggeplass.
Når modulene ankommer byggeplass heises de rett fra bil og på sin rettmessige plass.

Fra mandag til fredag uke 12 vil det pågå nattarbeider ved felt C2, Tunveien Skårer Syd.
Vi beklager ulempene dette medfører for nabolaget.

Se vedlagte naboinformasjon i link under som også publiseres i nabolagets postkasser.

Vedlegg 1 EKI-01 01 Naboinformasjon Tunveien Skårer Syd

Mvh.
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke