Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag 9.februar fra kl 09 til kl 15.

Det skal ikke utføres pigging eller boring denne dagen.

Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke