Pga sikringsarbeider var det i en periode før jul behov for omlegging av gangveien rundt Masserudtoppen. Beklageligvis ble det ikke informert om at den opprinnelige gangveien ble åpnet igjen.

Opprinnelig gangvei vil være innsnevret gjennom hele byggeperioden ihht avtale med kommunen. Den ryddes fortløpende for snø i tråd med krav fra kommunen.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke