Det pågår nå i noen få uker, støyende arbeider med peling i grunn. Arbeidstiden er hverdager kl 7-19, samt at det etter all sannsynlighet skal arbeides lørdag 2. februar fra kl 9-16.

Kontaktperson hos Brødr. Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke