Hei,

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Sikkerhet:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport

Aktiviteter:

  • Boring av foringsrør mot Sykehjemmet

Neste uke:

  • Boring av foringsrør – tilsvarende støynivå som inneværende uke
  • Graving og massetransport – Gravingen generer rystelser. Dette vil pågå cirka  2-3 uker

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke