Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Sikkerhet:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på byggemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.

Aktiviteter:

  • Boring av foringsrør for pæler.
  • Massetransport

Pågående saker:

  • Arbeid med etablering av sugeledning mot Jm-prosjekt – planlegging pågår.
  • Belysningshåndtering på plassen – tiltak for å minimere sjenanse.
  • Planlegging av midlertidig car-port
  • Avklaring permanent sikring av avkjøring til Sykehjemmet.

Neste uke:

  • Boring av foringsrør for pæler (cirka 2 uker frem i tid). Støy og rystelsesnivå som opplevd inneværende uke.
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke