Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

 

Inneværende uke:

Sikkerhet:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Økt aktsomhet i forbindelse med massetransport

Aktiviteter:

  • Jysing av stag (feste til spunten) – ikke støyende.
  • Massetransport

Pågående saker:

  • Arbeid med etablering av sugeledning mot Jm-prosjekt – planlegging pågår.
  • Belysningshåndtering på plassen – tiltak for å minimere sjenanse.

Neste uke:

  • Boring av foringsrør – Støynivå som i desember.
  • Massetransport – mer anleggstrafikk må påregnes
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke