Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Sikkerhet:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.

Aktiviteter:

 • Boring av fjellbolter
 • Setting av stag
 • Jysing av stag (feste til spunten) – ikke støyende.

Pågående saker:

 • Oppsetting av carport.
 • Arbeid med etablering av sugeledning mot Jm-prosjekt – planlegging pågår.
 • Belysningshåndtering på plassen – tiltak for å minimere sjenanse.

Neste uke:

 • Setting av stag mot spuntvegg. Dette vil gi støy og rystelse likt som foregående uke.
 • Boring av fjellbolter. Dette vil gi støy og rystelse likt som foregående uke.
 • Generelt arbeid med pågående saker.
 • Kontinuerlig oppfølging HMS / ytre miljø.

Overordnet fremdrift:

Den planlagte fremdriften ser på nåværende tidspunkt slik ut:

 • Prosjektet er på plan – prosjektet ligger an til ferdigstilling desember 2019.
 • I januar/februar2019 vil mye av støybildet være tilsvarende det vi har hatt i perioden medio nov – dd.
 • I begynnelsen av mars 2019 starter boring av peler. Dette arbeidet er estimert til å ta cirka 3-4 uker og vil oppleves som durende støy, noe mindre enn spuntearbeidet, men fortsatt støyende.
 • I april er det planlagt oppstart betongarbeid – og arbeid på selve bygget. Dette arbeidet vil pågå frem til september 2019. Det vil være normalt anleggsstøy, men betraktelig mindre enn det som er opplevd til nå.
 • Fra september til desember 2019 vil det pågå fasadearbeider, teknisk montasje og kompletteringsarbeid. Dette er lite støyende arbeider.

Det presiseres at dette er planlagt fremdrift. Eventuelle endringer på denne planen opplyses om dersom de er av betydelig karakter.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke