Lørdag 15.des. vil det foregå arbeider med sikring av skråningen mot gangveien mellom Masserudtoppen og byggegropa, fra ca kl 9-16. Det skal ikke pigges, bores eller sprenges i fjell denne dagen.

Kontaktperson hos Brødr. Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke