Hei,

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Inneværende uke ble preget av et strømbrudd tirsdag. Dette skyldtes at to kabler ble gravd over på prosjektet til JM. Nødstrømsaggregatet til sykehjemmet startet opp og forsynte hjemmet med strøm. Hafslund lokaliserte feilen og brukte hele dagen på å utbedre det. Onsdag morgen var feilen utbedret og strømmen tilbake.

 Sikkerhet:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.

 Aktiviteter:

 • Sveising av avstivende bjelker på spunt
 • Oppstart etablering av car-port. Fjernet kantstein, lagt duk og fylt igjen
 • Boring av fjellbolter
 • Oppstart setting av stag

 Pågående saker:

 • Anskaffelse av midlertidig car-port. Tilbud mottatt. Etter dialog med brannvesenet ble det klart at vi trenger noe mer plass. Avklaring pågår.
 • Planlegging permanent carport
 • Avklaring føringer til og fra avfallsanlegget. Valg av løsning.
 • Plassering dieseltank permanent dieseltank – vurderer løsning i avfallsanlegget. Prosess pågår.

 Neste uke:

 • Setting av stag mot spuntvegg. Dette vil gi støy og rystelse tilsvarende foregående uke.
 • Generelt arbeid med pågående saker.
 • Kontinuerlig oppfølging HMS / ytre miljø.
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke