Fredag 23.nov. vil det foregå sikringsarbeider i form av boring i fjell for gangveien mellom Masserudtoppen og byggegropa, fra ca kl 8-17. Disse arbeidene vil også pågå litt ut i neste uke.

Normal arbeidstid for grunnentreprenøren Brødr. Dokken AS framover, er mandag til fredag 07-19.

Kontaktperson hos Brødr. Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke