Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Sikkerhet:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
 • Avsluttet: Setting av spunt.
 • Belysning: Det er kommet belysning til gangveien fra motsatt side. Prosjektet avventer tilbakemelding om belysningen oppleves som god nok.
 • Sikring av grøfter på anleggsplass med gjerder.

Aktiviteter:

 • Oppstart spunting mandag 29.10: Spuntingen ble avsluttet torsdag 15. 11. Det betyr at det mest støybelastende arbeidet er unnagjort.
 • Nedrigg og avslutning spuntarbeid.
 • Forberedelser for massetransport. Etablering av snuplass og bedring av kjøreforhold.

Pågående saker:

 • Belysning. JM har nå satt opp midlertidig belysning på motsatt side av gangveien. Det jobbes med å få midlertidig belysning på parkeringsplassen, Skårersletta 80.
 • Rystelsesmålinger: Gjort på 4 av eneboligene i gamleveien. Målingene registrerer rystelsene og at de er godt unna grenseverdiene. Høyeste målte rystelse er 3.4mm/s. Dette er 26% av satt grenseverdi (13mm/s) for målingene. Målingene kontrolleres jevnlig.
 • Anskaffelse av midlertidig car port. Dialog med leverandør etablert.

Neste uke:

 • Sveising av bjelke for avstivning av spuntvegg. Det vil være synlig gnist. TE er OBS på evt. brannfare.
 • Setting av stag mot spuntvegg. Dette vil gi støy og rystelse. Det vil allikevel bråke mindre enn spunting.
 • Boring av fjellbolter. Dette vil gi støy og rystelse. Det vil allikevel bråke mindre enn spunting.
 • Kontinuerlig oppfølging HMS / ytre miljø.
<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke