Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag  17.november fra kl 09 til kl 17.

Det skal ikke utføres boring eller sprenging denne dagen.

Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke