Hei,

Prosjektet har brukt noe lengre tid på spunting enn først antatt. Det skyldtes, ifølge entreprenøren, uforutsette forhold i grunnen. Slik det ligger an nå håper vi på å bli ferdige med spuntingen i løpet av inneværende uke (46), men det kan hende at vi trenger et par dager i uke 47. Ber om forståelse for situasjonen og om at dere holder ut den siste biten.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke