Inneværende uke:

 

Sikkerhet:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
 • Pågående: risikofylt aktivitet – spunting. TE og BH har fokus på sikker gjennomføring av jobben.
 • Belysning: Pågående sak. Arbeid pågår.

 

 

Aktiviteter:

 • Oppstart spunting mandag 29.10: Massene er så langt som forventet, leire. Det er ikke støtt på uventet fjell, hindringer mm. Entreprenøren rapporterer om at det er noe lengre til fjell enn det de hadde forventet og de har ikke kommet så langt som de skulle. Pr. nå har de spuntet cirka 40% av det de skal. Det forventes at spuntingen pågår ut uke 46.
 • Etablering av lecavegg: Etter pålegg fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen etableres lecavegg som brannskille (brannmotstand 120 minutter) for den midlertidige dieseltanken. Denne er nå på plass.

 

 

Pågående saker:

 • Belysning. Det jobbes med å få lys på nedenfor sykehjemmet (det er nå lys i to av fire lykter). I tillegg jobbes det med å få etablert belysning langs gangvei mot parkeringsplass. JM, som har prosjektet på motsatt side, melder at lyktestolper blir etablert i løpet av desember. Det jobbes med å få midlertidig belysning lang gangveien og på parkeringsplassen, Gamlev. 80.
 • Rystelsesmålinger: Gjort på 4 av eneboligene i gamleveien. Målingene registrerer rystelsene og at de er godt unna grenseverdiene. Høyeste målte rystelse er 3mm/s. Dette er 23% av satt grenseverdi (13mm/s) for målingene. Målingene kontrolleres jevnlig.
 • Dialog med sykehjemmet for car-port pågår.

 

 

Neste uke:

 • Spunting fortsetter på nord- og østsiden. Oppstart mot Gamleveien.
 • Boring av fjellbolter
 • Kontinuerlig oppfølging HMS / ytre miljø

 

Med ønske om en god helg!

 

Bilder fra byggegropa

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke