I forbindelse med gravearbeider mot gangveien forbi Masserudtoppen, er graveskråningen nå så høy og bratt at sikring av graveskråningen må flyttes og forsterkes. Sikringstiltaket medfører behov for å stenge gangveien for gjennomgang mens sikringstiltakene pågår, dvs fra etter helgen til anslagsvis rundt juletider.

Alternativ trasé rundt Masserudtoppen vil bli skiltet.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke