Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag  10.november fra kl 08 til kl 16.

Det skal ikke utføres pigging, boring eller sprenging denne dagen.

Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke