Prosjektet ligger nord for gamleveien så informeres her pga. nærheten til skårer syd.

 

Lørenskog Kommune har to hovedroller i utbyggingsområdet Skårer Syd:

  • Gjennomføring av forskjellige VA-prosjekter (Vann- og avløp)
  • Grunneier av en barnehagetomt (her er det ikke vedtatt fremdrift)

Skårer Syd utbyggingsområde er delt i følgende VA-prosjekter:

Infrastruktur etappe 1

  • Etablering av vann- overvann- og spillvannsledninger, ny belysning og nytt fortau
  • Gjennomført Mai 2016 – Juni 2017

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke