Prosjektet har nå utført en hel del forberedende arbeid på anlegget, og går nå inn i en fase der vi skal grave oss ned til traubunn i byggegropa. For å komme seg dit er det helt nødvendig med spunting. Spunting utføres med spuntrigg som holder i nåler som er opp mot 15meter lange som rammes ned i jorda. Når den ene nålen sitter i bakken så lenker mann den fast i neste nål, etc.  dette blir da en solid «stålvegg» som blir en god oppstøtting for masser, slik at man kan jobbe på en lavere nivå trygt og sikkert.
Nedrammingen starter 29.10 og er beregnet å holde på i 3 uker. Arbeidsturnusen er fra 07.00 til 19.00, mandag til torsdag.

Totalentreprenøren har dialog med nærmeste naboer samt med kommuneoverlegen i Lørenskog.

Lørenskog Kommune som byggherre beklager denne ulempen, og håper på forståelse for dette støyende arbeid i tidsrommet beskrevet ovenfor.

 

Mvh Roberth Børjesson

 

 

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke