Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag 20.oktober fra kl 08 til kl 16.

Det skal ikke utføres pigging, boring eller sprenging denne dagen.

Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Tor Daniel Østgård, tlf. 907 85 798

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke