Hei,

Tunveien Skårer Syd felt C2 er i full gang med gravearbeider, og vi har kommet godt i gang med betongarbeider. Under gravearbeidene møtte vi på noe fjell, som nå må sprenges bort for at vi skal komme videre.  Utførelse av sprengningsarbeidene vil pågå i uke 43 og 44.

Tiltak som iverksettes av Seby AS:
Rystelsemålere er montert på nærliggende boliger slik at utførende fjellsprenger til enhver tid kan følge med på rystelser forårsaket av hver sprengningssalve. Slik vil de forsikre oss at ikke grenseverdier for rystelser i grunn overstiges. Før hver sprenging vil det bli varslet med ett pipesignal (1-2 min). Det vil stå vakter utplassert i Tunveien som vil sperre gang og biltrafikk under sprengingen. Dette for å holde alle på en trygg og sikker avstand. Sperringen blir kun i perioden fra rett før varselsignal settes i gang til sprengningen er utført. Ca. 5 min pr. sprenging.

Seby AS beklager ulemper sperringen av vei og støy fra sprengningsarbeider vil medføre for beboere i Tunveien.

Mvh
Stian Grymyr
Seby AS

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke