Gro Arnesen

Oppstart råbygg er planlagt fra uke 42. Arbeidene vil pågå mandag-fredag kl 07-19.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke