I forbindelse med etablering av ny gang- og sykkelvei langs Gamleveien og Losbyveien, vil det i en periode fra 25. september til 25. oktober være manuell dirigering av trafikken mellom kl. 7:00 og 18:00. På kveldstid og om natten i tidsrommet kl. 18:00-07:00 reguleres trafikken med lysregulering.

Dette er for å ivareta sikkerheten med jobbingen, samt at trafikkstrømmen skal bli minst mulig påvirket.

Håper på forståelse og overholdelse av reglene.

Forvent samtidig litt ekstra trafikk i rush-tiden.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke