En milepæl i prosjektet er oppnådd. Det er nå etablert permanent avkjørsel til Lørenskog Sykehjem.

Den gamleveien som går opp og forbi anlegget for avfallssug er nå stengt.

Besøkende til Sykehjemmet anbefales å ta P-bevis i resepsjonen til Sykehjemmet for å så parkere på oppmerkete parkeringsplasser på Skårersletta 80.

Gangvei fra Skårersletta 80, er åpen for ferdsel så lenge prosjektet pågår.

                                                  

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke