Hei,

Boligprosjekt Tunveien Skårer Syd er nå igangsatt med en forventet driftsperiode på 20 måneder.

Det pågår i disse dager gravearbeider og betongarbeidene vil starter om få uker. Vår plan er å utføre grunn og betongarbeider frem til mars 2019 slik at boligblokker og rekkehus kan utføres trinnvis fra vår 2019 og frem til vår 2020.

Vedlegger i link under vår riggplan som viser hvordan vi har planlagt organisering av byggeplass Tunveien Skårer Syd i driftsperioden.
140618 Riggplan Tunveien Skårer Syd

Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på en god og effektiv måte med minst mulig påkjenning på miljø og omgivelsene rundt.

Vi håper på en god dialog med naboer i tiden fremover.

Mvh.
Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke