Knuseverket i byggegropa vil i tillegg til tidligere varslet drift mand-torsd, også være i drift fredager t.o.m. 14.september, kl. 08:00-16:00

Kontaktperson hos Brødrene Dokken er Svein Gjennestad, tlf. 41268905

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke