Normal drift av knuseverket er mand-torsd. kl 08:00-16:00, i tillegg varsles det herved om drift av knuseverket fredag 10.august fra kl 08:00-16:00

Knuseverket er plassert nede i byggegropa for at det skal være til minst mulig sjenanse. Det er satt opp målere som skal sikre at støynivået ligger innenfor tillatte grenser, og det vil være konstant vanning på knuseverket for å unngå støvplager.

Kontaktperson hos Brødrene Dokken er Svein Gjennestad, tlf. 41268905

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke