Det vises til rundskriv T-1442 fra miljøverndepartementet, hvor det i kapittel 4 beskrives at det burde varsles i forbindelse med støyende arbeider.

I forbindelse med oppføringen av nybyggene på skårersletta, skal det demonteres en tårnkran på Fv 353. Også kjent som gamleveien/losbyveien. Dette er i regi av JM Norge AS som fører opp nybyggene på Skårer Syd. Selve demonteringen skal utføres av Kranor og Nordic Crane. Godkjennelsen på demonteringen er gitt av Statens Vegvesen, og arbeidet retter seg inn etter T-1442 som er retningslinjene for støyende arbeider i kommunen, og kommunen er kontaktet for rådgiving i saken.

Tiltaket vil ha momentvis støyende aktiviteter, så som oppstilling og kjøring av mobilkran samt kjøring av lastebiler til og fra området.

Det er tidligere søkt om vedtak å stenge veien på dagstid, i hhv. uke 29 og uke 31, men begge ganger er dette blitt avvist av Statens Vegvesen pga. belasting av trafikk på dagstid på Fv 353 i dette område.

Arbeidet/demonteringen vil derfor foregå på natten i tidsrommet 20:00-06:00 fra tirsdag d. 14.08.18 til fredag d. 17.08.18.

Det gis tilbud om alternativ overnatting når støyende arbeider skal foregå over flere netter på samme sted.

Vi håper på forståelse for situasjonen.

Ved spørsmål til jobben det skal utføres, vennligst ta kontakt med nedenstående kontaktperson.

JM Norge AS
Kenneth Kastbjerg Nielsen,

Tlf.: 406 40 942.
Mail: kenneth.kastbjerg@jm.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke