Da er prosjektet i gang med de første forberedelsesarbeider for prosjektet «Skårer avfallssugsanlegg».

Den første tiden jobber vi med etablering av avkjørsel direkte til sykehjemmet (se bilde på trafikksperringa), støygjerdet mot berørte naboer, samt graving og felling av noe trær og etablering av brakkeriggen i den lille «kilen» (se bilde med blå markering).
Brakkerigg er tenkt oppført i uke 32. Markering med rødt på oversiktskartet viser gangveien som opprettholdes under hele byggeperioden.

           

Nå, når arbeidene er i gang er også mesteparten av alle parkeringsplasser sørvest for sykehjemmet avstengt og de som blitt berørt er blitt varslet via sykehjemmet.

Ny parkering er etablert på Skårersletta 80 og parkeringsbevis kan hentes i resepsjonen til sykehjemmet.

Kontaktinfo til prosjektleder er: Robert Børjesson; e-post: robbor@lorenskog.kommune.no

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke