Det vil bli plassert et knuseverk for knusing av sprengningsmasser i byggegropa for prosjekt Berger Hage. Det skal etter planen skal være i drift mandag-torsdag fra ca kl 08:00-15:30 f.o.m. uke 30 og ca 6 uker framover.

Kontaktperson hos Brødrene Dokken: Svein Gjennestad, tlf: 412 68 905

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke