Graveentreprenørens vanlig arbeidsuke er fra mandag til torsdag. På grunn av tidspress med kryssing av Gamleveien skal det også jobbes på fredagene 13. og 20. juli, mellom kl. 7 og 19. Vi beklager ulempene dette vil medføre for berørte.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke