Kommunestyret har godkjent oppstart av prosjektet «Skårer avfallssugsanlegg», som blir etablert på Gamleveien 104.
Dette er en viktig milepæl for Lørenskog kommune sin renovasjonsstrategi, for bedre og effektivere behandling av avfall fra kommunens beboere.

Lørenskog kommunes prosjektleder er Roberth Børjesson; e-post: robbor@lorenskog.kommune.no

Det er tenkt å informere via Godt Naboskap kontinuerlig med en hyppighet på mellom 1-2 uker, avhengig av type arbeid som pågår.

Totalentreprenør er Consto Anlegg Øst (Consto), som vil starte med diverse forberedende arbeid i juli/august 2018 og vil øke innsatsen etterhvert.

Det er satt opp følgende fremdrift:

August – Bygging av støygjerde mot nabohusene , etablering av avkjørsel til sykehjemmet, bygging av brakkerigg , fjerning av buskas og matjord

September – Spuntarbeid, diverse gravearbeid

Oktober – Gravearbeider inne i spuntområdet.

Byggeperioden er mellom juli 2018 og desember 2019.

Lørenskog kommune vil lagre faseplaner som bidrar til at trafikk-, gang- og sykkelmønster blir ivaretatt på beste måte.

Her nedenfor ser dere prosjektets terminal, som har et totalt overflateareal på ca.1000 m2.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke