Som tidligere varslet var det oppstart av borings- og sprengningsarbeider for boligprosjekt Berger Hage fra uke 22.  Arbeidene med boring, sprenging og utkjøring av masser, vil etter planen pågå fram til august/september i år, mandag-torsdag kl. 07:00-19:00.

Kontaktperson hos Brødrene Dokken: Svein Gjennestad, tlf: 412 68 905

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke