Støyende arbeider i form av opplasting og bortkjøring av masser fra boligprosjekt Berger Hage, er planlagt fredag 8.juni 07:00-19:00 og lørdag 9.juni 09:00-15:00. Kan i tillegg være noe boring/sprengningsarbeider fredag. Kontaktperson hos Brødrene Dokken: Svein Gjennestad, tlf: 412 68 905

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke