Lørenskog kommune har bestilt Brødrene Dokken AS med arbeidene for ny trase i Allmenningen på Skårer Syd. Traseen strekker seg fra Tunveien til rundkjøringen i Skårersletta, og krysser Gamleveien.
Det har blitt varslet tidligere at krysning av Gamleveien utføres mellom 02. og 27. juli 2018. Krysningen skjer i et strekk, og det vil etableres en midlertidig kjørebane.Vi beklager ulempene dette medfører for både naboer og trafikanter.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke