Oppstart borings- og sprengningsarbeider for boligprosjekt Berger Hage er planlagt uke 22. Arbeider vil foregå mandag-torsdag kl 07.00-19:00. Kontaktperson hos Brødrene Dokken: Svein Gjennestad, tlf: 412 68 905

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke