Oppstart grunnarbeider for boligprosjekt Berger Hage og Løkenparken er planlagt denne uke (uke 16). Arbeider vil foregå mandag-torsdag kl 07.00-19:00. Kontaktperson hos Brødrene Dokken: Tor Daniel Østgård, tlf: 907 85 798

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke